Valuti.mobi поддържа следните валутни калкулатори към RSD

От RSD към RSD - Сръбски динар -> Сръбски динар
От RSD към BGN - Сръбски динар -> Български левове
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса. Конвертирането на валути се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.