Valuti.mobi поддържа следните валутни калкулатори към BGN

От BGN към RSD - Български левове -> Сръбски динар
От BGN към BGN - Български левове -> Български левове
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса. Конвертирането на валути се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.