Valuti.mobi поддържа следните валутни калкулатори към

От към RSD - -> Сръбски динар
От към BGN - -> Български левове
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса. Конвертирането на валути се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.