Конвертиране на USD към BGN=

Конвертиране на BGN към USD
USD BGN
1 = 1.7647
10 = 18
100 = 176
1' 000 = 1' 765
10' 000 = 17' 647
100' 000 = 176' 471
1' 000' 000 = 1' 764' 710
10' 000' 000 = 17' 647' 100
Конвертирането от Щатски долар(USD) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с USD и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност