Конвертиране на USD към BGN=

Конвертиране на BGN към USD
USD BGN
1 = 1.7614
10 = 18
100 = 176
1' 000 = 1' 761
10' 000 = 17' 614
100' 000 = 176' 137
1' 000' 000 = 1' 761' 370
10' 000' 000 = 17' 613' 700
Конвертирането от Щатски долар(USD) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с USD и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност