Конвертиране на USD към BGN=

Конвертиране на BGN към USD
USD BGN
1 = 1.7771
10 = 18
100 = 178
1' 000 = 1' 777
10' 000 = 17' 771
100' 000 = 177' 706
1' 000' 000 = 1' 777' 060
10' 000' 000 = 17' 770' 600
Конвертирането от Щатски долар(USD) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с USD и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност