Конвертиране на USD към BGN=

Конвертиране на BGN към USD
USD BGN
1 = 1.7175
10 = 17
100 = 172
1' 000 = 1' 717
10' 000 = 17' 175
100' 000 = 171' 745
1' 000' 000 = 1' 717' 450
10' 000' 000 = 17' 174' 500
Конвертирането от Щатски долар(USD) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с USD и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност