Конвертиране на SGD към USD=

Конвертиране на USD към SGD
SGD USD
1 = 0.7080
10 = 7
100 = 71
1' 000 = 708
10' 000 = 7' 080
100' 000 = 70' 798
1' 000' 000 = 707' 983
10' 000' 000 = 7' 079' 830
Конвертирането от Сингапурски долар(SGD) към Щатски долар(USD) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с SGD и USD

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност