Конвертиране на SGD към BGN=

Конвертиране на BGN към SGD
SGD BGN
1 = 1.2470
10 = 12
100 = 125
1' 000 = 1' 247
10' 000 = 12' 470
100' 000 = 124' 702
1' 000' 000 = 1' 247' 020
10' 000' 000 = 12' 470' 200
Конвертирането от Сингапурски долар(SGD) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с SGD и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност