Конвертиране на RSD към BGN=

Конвертиране на BGN към RSD
RSD BGN
1 = 0.0000
10 = 0
100 = 0
1' 000 = 0
10' 000 = 0
100' 000 = 0
1' 000' 000 = 0
10' 000' 000 = 0
Конвертирането от Сръбски динар(RSD) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с RSD и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност