Конвертиране на RON към BGN=

Конвертиране на BGN към RON
RON BGN
1 = 0.4142
10 = 4
100 = 41
1' 000 = 414
10' 000 = 4' 142
100' 000 = 41' 417
1' 000' 000 = 414' 169
10' 000' 000 = 4' 141' 690
Конвертирането от Румънска лея(RON) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с RON и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност