Конвертиране на PHP към BGN=

Конвертиране на BGN към PHP
PHP BGN
1 = 0.0337
10 = 0
100 = 3
1' 000 = 34
10' 000 = 337
100' 000 = 3' 373
1' 000' 000 = 33' 730
10' 000' 000 = 337' 299
Конвертирането от Филипинско песо(PHP) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с PHP и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност