Конвертиране на KRW към BGN=

Конвертиране на BGN към KRW
KRW BGN
1 = 0.0015
10 = 0
100 = 0
1' 000 = 1
10' 000 = 15
100' 000 = 148
1' 000' 000 = 1' 478
10' 000' 000 = 14' 779
Конвертирането от Южнокорейски вон(KRW) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с KRW и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност