Конвертиране на INR към BGN=

Конвертиране на BGN към INR
INR BGN
1 = 0.0239
10 = 0
100 = 2
1' 000 = 24
10' 000 = 239
100' 000 = 2' 389
1' 000' 000 = 23' 888
10' 000' 000 = 238' 876
Конвертирането от Индийска рупия(INR) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с INR и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност