Конвертиране на GBP към BGN=

Конвертиране на BGN към GBP
GBP BGN
1 = 2.1457
10 = 21
100 = 215
1' 000 = 2' 146
10' 000 = 21' 457
100' 000 = 214' 573
1' 000' 000 = 2' 145' 730
10' 000' 000 = 21' 457' 300
Конвертирането от Британска лира(GBP) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с GBP и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност