Конвертиране на BGN към XAU=

Конвертиране на XAU към BGN
BGN XAU
1 = 0.0004
10 = 0
100 = 0
1' 000 = 0
10' 000 = 4
100' 000 = 36
1' 000' 000 = 357
10' 000' 000 = 3' 566
Конвертирането от Български левове(BGN) към Злато(XAU) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и XAU

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност