Конвертиране на BGN към USD=

Конвертиране на USD към BGN
BGN USD
1 = 0.5713
10 = 6
100 = 57
1' 000 = 571
10' 000 = 5' 713
100' 000 = 57' 127
1' 000' 000 = 571' 265
10' 000' 000 = 5' 712' 654
Конвертирането от Български левове(BGN) към Щатски долар(USD) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и USD

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност