Конвертиране на BGN към SGD=

Конвертиране на SGD към BGN
BGN SGD
1 = 0.8019
10 = 8
100 = 80
1' 000 = 802
10' 000 = 8' 019
100' 000 = 80' 191
1' 000' 000 = 801' 912
10' 000' 000 = 8' 019' 118
Конвертирането от Български левове(BGN) към Сингапурски долар(SGD) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и SGD

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност