Конвертиране на BGN към SGD=

Конвертиране на SGD към BGN
BGN SGD
1 = 0.7773
10 = 8
100 = 78
1' 000 = 777
10' 000 = 7' 773
100' 000 = 77' 731
1' 000' 000 = 777' 315
10' 000' 000 = 7' 773' 148
Конвертирането от Български левове(BGN) към Сингапурски долар(SGD) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и SGD

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност