Конвертиране на BGN към SGD=

Конвертиране на SGD към BGN
BGN SGD
1 = 0.7809
10 = 8
100 = 78
1' 000 = 781
10' 000 = 7' 809
100' 000 = 78' 090
1' 000' 000 = 780' 896
10' 000' 000 = 7' 808' 962
Конвертирането от Български левове(BGN) към Сингапурски долар(SGD) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и SGD

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност