Конвертиране на BGN към SEK=

Конвертиране на SEK към BGN
BGN SEK
1 = 5.4867
10 = 55
100 = 549
1' 000 = 5' 487
10' 000 = 54' 867
100' 000 = 548' 673
1' 000' 000 = 5' 486' 728
10' 000' 000 = 54' 867' 276
Конвертирането от Български левове(BGN) към Шведска крона(SEK) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и SEK

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност