Конвертиране на BGN към SEK=

Конвертиране на SEK към BGN
BGN SEK
1 = 5.3772
10 = 54
100 = 538
1' 000 = 5' 377
10' 000 = 53' 772
100' 000 = 537' 715
1' 000' 000 = 5' 377' 154
10' 000' 000 = 53' 771' 535
Конвертирането от Български левове(BGN) към Шведска крона(SEK) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и SEK

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност