Конвертиране на BGN към RUB=

Конвертиране на RUB към BGN
BGN RUB
1 = 36.3720
10 = 364
100 = 3' 637
1' 000 = 36' 372
10' 000 = 363' 720
100' 000 = 3' 637' 197
1' 000' 000 = 36' 371' 969
10' 000' 000 = 363' 719' 689
Конвертирането от Български левове(BGN) към Руска рубла(RUB) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и RUB

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност