Конвертиране на BGN към RUB=

Конвертиране на RUB към BGN
BGN RUB
1 = 35.3018
10 = 353
100 = 3' 530
1' 000 = 35' 302
10' 000 = 353' 018
100' 000 = 3' 530' 176
1' 000' 000 = 35' 301' 759
10' 000' 000 = 353' 017' 594
Конвертирането от Български левове(BGN) към Руска рубла(RUB) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и RUB

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност