Конвертиране на BGN към RUB=

Конвертиране на RUB към BGN
BGN RUB
1 = 36.0269
10 = 360
100 = 3' 603
1' 000 = 36' 027
10' 000 = 360' 269
100' 000 = 3' 602' 695
1' 000' 000 = 36' 026' 948
10' 000' 000 = 360' 269' 482
Конвертирането от Български левове(BGN) към Руска рубла(RUB) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и RUB

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност