Конвертиране на BGN към RSD=

Конвертиране на RSD към BGN
BGN RSD
1 = 60.2148
10 = 602
100 = 6' 021
1' 000 = 60' 215
10' 000 = 602' 148
100' 000 = 6' 021' 485
1' 000' 000 = 60' 214' 847
10' 000' 000 = 602' 148' 466
Конвертирането от Български левове(BGN) към Сръбски динар(RSD) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и RSD

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност