Конвертиране на BGN към RSD=

Конвертиране на RSD към BGN
BGN RSD
1 = 0.0000
10 = 0
100 = 0
1' 000 = 0
10' 000 = 0
100' 000 = 0
1' 000' 000 = 0
10' 000' 000 = 0
Конвертирането от Български левове(BGN) към Сръбски динар(RSD) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и RSD

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност