Конвертиране на BGN към RON=

Конвертиране на RON към BGN
BGN RON
1 = 2.4444
10 = 24
100 = 244
1' 000 = 2' 444
10' 000 = 24' 444
100' 000 = 244' 438
1' 000' 000 = 2' 444' 384
10' 000' 000 = 24' 443' 841
Конвертирането от Български левове(BGN) към Румънска лея(RON) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и RON

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност