Конвертиране на BGN към PHP=

Конвертиране на PHP към BGN
BGN PHP
1 = 29.1672
10 = 292
100 = 2' 917
1' 000 = 29' 167
10' 000 = 291' 672
100' 000 = 2' 916' 719
1' 000' 000 = 29' 167' 189
10' 000' 000 = 291' 671' 892
Конвертирането от Български левове(BGN) към Филипинско песо(PHP) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и PHP

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност