Конвертиране на BGN към NOK=

Конвертиране на NOK към BGN
BGN NOK
1 = 5.1967
10 = 52
100 = 520
1' 000 = 5' 197
10' 000 = 51' 967
100' 000 = 519' 667
1' 000' 000 = 5' 196' 668
10' 000' 000 = 51' 966' 679
Конвертирането от Български левове(BGN) към Норвежка крона(NOK) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и NOK

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност