Конвертиране на BGN към MXN=

Конвертиране на MXN към BGN
BGN MXN
1 = 12.1603
10 = 122
100 = 1' 216
1' 000 = 12' 160
10' 000 = 121' 603
100' 000 = 1' 216' 032
1' 000' 000 = 12' 160' 317
10' 000' 000 = 121' 603' 168
Конвертирането от Български левове(BGN) към Мексиканско песо(MXN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и MXN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност