Конвертиране на BGN към JPY=

Конвертиране на JPY към BGN
BGN JPY
1 = 62.0810
10 = 621
100 = 6' 208
1' 000 = 62' 081
10' 000 = 620' 810
100' 000 = 6' 208' 095
1' 000' 000 = 62' 080' 954
10' 000' 000 = 620' 809' 536
Конвертирането от Български левове(BGN) към Японска йена(JPY) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и JPY

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност