Конвертиране на BGN към JPY=

Конвертиране на JPY към BGN
BGN JPY
1 = 61.4111
10 = 614
100 = 6' 141
1' 000 = 61' 411
10' 000 = 614' 111
100' 000 = 6' 141' 110
1' 000' 000 = 61' 411' 104
10' 000' 000 = 614' 111' 044
Конвертирането от Български левове(BGN) към Японска йена(JPY) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и JPY

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност