Конвертиране на BGN към ISK



=

Конвертиране на ISK към BGN
BGN ISK
1 = 76.6936
10 = 767
100 = 7' 669
1' 000 = 76' 694
10' 000 = 766' 936
100' 000 = 7' 669' 359
1' 000' 000 = 76' 693' 586
10' 000' 000 = 766' 935' 861
Конвертирането от Български левове(BGN) към (ISK) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и ISK

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност