Конвертиране на BGN към ISK=

Конвертиране на ISK към BGN
BGN ISK
1 = 70.4047
10 = 704
100 = 7' 040
1' 000 = 70' 405
10' 000 = 704' 047
100' 000 = 7' 040' 469
1' 000' 000 = 70' 404' 686
10' 000' 000 = 704' 046' 861
Конвертирането от Български левове(BGN) към (ISK) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и ISK

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност