Конвертиране на BGN към ILS=

Конвертиране на ILS към BGN
BGN ILS
1 = 2.0188
10 = 20
100 = 202
1' 000 = 2' 019
10' 000 = 20' 188
100' 000 = 201' 879
1' 000' 000 = 2' 018' 787
10' 000' 000 = 20' 187' 868
Конвертирането от Български левове(BGN) към Израелски шекел(ILS) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и ILS

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност