Конвертиране на BGN към ILS=

Конвертиране на ILS към BGN
BGN ILS
1 = 2.0314
10 = 20
100 = 203
1' 000 = 2' 031
10' 000 = 20' 314
100' 000 = 203' 141
1' 000' 000 = 2' 031' 414
10' 000' 000 = 20' 314' 138
Конвертирането от Български левове(BGN) към Израелски шекел(ILS) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и ILS

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност