Конвертиране на BGN към IDR=

Конвертиране на IDR към BGN
BGN IDR
1 = 8,016.3534
10 = 80' 164
100 = 801' 635
1' 000 = 8' 016' 353
10' 000 = 80' 163' 534
100' 000 = 801' 635' 336
1' 000' 000 = 8' 016' 353' 361
10' 000' 000 = 80' 163' 533' 609
Конвертирането от Български левове(BGN) към Индонезийска рупия(IDR) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и IDR

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност