Конвертиране на BGN към HUF=

Конвертиране на HUF към BGN
BGN HUF
1 = 167.0288
10 = 1' 670
100 = 16' 703
1' 000 = 167' 029
10' 000 = 1' 670' 288
100' 000 = 16' 702' 884
1' 000' 000 = 167' 028' 841
10' 000' 000 = 1' 670' 288' 409
Конвертирането от Български левове(BGN) към Унгарски форинт(HUF) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и HUF

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност