Конвертиране на BGN към HUF=

Конвертиране на HUF към BGN
BGN HUF
1 = 168.7160
10 = 1' 687
100 = 16' 872
1' 000 = 168' 716
10' 000 = 1' 687' 160
100' 000 = 16' 871' 600
1' 000' 000 = 168' 716' 004
10' 000' 000 = 1' 687' 160' 037
Конвертирането от Български левове(BGN) към Унгарски форинт(HUF) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и HUF

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност