Конвертиране на BGN към HRK=

Конвертиране на HRK към BGN
BGN HRK
1 = 3.7782
10 = 38
100 = 378
1' 000 = 3' 778
10' 000 = 37' 782
100' 000 = 377' 819
1' 000' 000 = 3' 778' 190
10' 000' 000 = 37' 781' 900
Конвертирането от Български левове(BGN) към Хърватска куна(HRK) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и HRK

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност