Конвертиране на BGN към HKD=

Конвертиране на HKD към BGN
BGN HKD
1 = 4.4807
10 = 45
100 = 448
1' 000 = 4' 481
10' 000 = 44' 807
100' 000 = 448' 071
1' 000' 000 = 4' 480' 708
10' 000' 000 = 44' 807' 083
Конвертирането от Български левове(BGN) към Хонконгски долар(HKD) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и HKD

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност