Конвертиране на BGN към GBP=

Конвертиране на GBP към BGN
BGN GBP
1 = 0.4619
10 = 5
100 = 46
1' 000 = 462
10' 000 = 4' 619
100' 000 = 46' 190
1' 000' 000 = 461' 900
10' 000' 000 = 4' 619' 002
Конвертирането от Български левове(BGN) към Британска лира(GBP) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и GBP

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност