Конвертиране на BGN към GBP=

Конвертиране на GBP към BGN
BGN GBP
1 = 0.4394
10 = 4
100 = 44
1' 000 = 439
10' 000 = 4' 394
100' 000 = 43' 935
1' 000' 000 = 439' 354
10' 000' 000 = 4' 393' 538
Конвертирането от Български левове(BGN) към Британска лира(GBP) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и GBP

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност