Конвертиране на BGN към DKK=

Конвертиране на DKK към BGN
BGN DKK
1 = 3.8178
10 = 38
100 = 382
1' 000 = 3' 818
10' 000 = 38' 178
100' 000 = 381' 777
1' 000' 000 = 3' 817' 770
10' 000' 000 = 38' 177' 702
Конвертирането от Български левове(BGN) към Датска крона(DKK) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и DKK

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност