Конвертиране на BGN към CZK=

Конвертиране на CZK към BGN
BGN CZK
1 = 13.1044
10 = 131
100 = 1' 310
1' 000 = 13' 104
10' 000 = 131' 044
100' 000 = 1' 310' 441
1' 000' 000 = 13' 104' 408
10' 000' 000 = 131' 044' 081
Конвертирането от Български левове(BGN) към Чешка крона(CZK) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и CZK

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност