Конвертиране на BGN към CZK=

Конвертиране на CZK към BGN
BGN CZK
1 = 13.0906
10 = 131
100 = 1' 309
1' 000 = 13' 091
10' 000 = 130' 906
100' 000 = 1' 309' 060
1' 000' 000 = 13' 090' 599
10' 000' 000 = 130' 905' 987
Конвертирането от Български левове(BGN) към Чешка крона(CZK) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и CZK

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност