Конвертиране на BGN към CNY=

Конвертиране на CNY към BGN
BGN CNY
1 = 3.9102
10 = 39
100 = 391
1' 000 = 3' 910
10' 000 = 39' 102
100' 000 = 391' 021
1' 000' 000 = 3' 910' 206
10' 000' 000 = 39' 102' 060
Конвертирането от Български левове(BGN) към Китайски ренминби юан(CNY) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и CNY

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност