Конвертиране на BGN към CHF=

Конвертиране на CHF към BGN
BGN CHF
1 = 0.5673
10 = 6
100 = 57
1' 000 = 567
10' 000 = 5' 673
100' 000 = 56' 728
1' 000' 000 = 567' 279
10' 000' 000 = 5' 672' 793
Конвертирането от Български левове(BGN) към Швейцарски франк(CHF) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и CHF

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност