Конвертиране на BGN към CHF=

Конвертиране на CHF към BGN
BGN CHF
1 = 0.5625
10 = 6
100 = 56
1' 000 = 563
10' 000 = 5' 625
100' 000 = 56' 252
1' 000' 000 = 562' 525
10' 000' 000 = 5' 625' 246
Конвертирането от Български левове(BGN) към Швейцарски франк(CHF) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и CHF

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност