Конвертиране на BGN към BGN=

Конвертиране на BGN към BGN
BGN BGN
1 = 1.0000
10 = 10
100 = 100
1' 000 = 1' 000
10' 000 = 10' 000
100' 000 = 100' 000
1' 000' 000 = 1' 000' 000
10' 000' 000 = 10' 000' 000
Конвертирането от Български левове(BGN) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност