Конвертиране на AUD към BGN=

Конвертиране на BGN към AUD
AUD BGN
1 = 1.2099
10 = 12
100 = 121
1' 000 = 1' 210
10' 000 = 12' 099
100' 000 = 120' 992
1' 000' 000 = 1' 209' 920
10' 000' 000 = 12' 099' 200
Конвертирането от Австралийски долар(AUD) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с AUD и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност