Конвертиране на AUD към BGN=

Конвертиране на BGN към AUD
AUD BGN
1 = 1.1940
10 = 12
100 = 119
1' 000 = 1' 194
10' 000 = 11' 940
100' 000 = 119' 404
1' 000' 000 = 1' 194' 040
10' 000' 000 = 11' 940' 400
Конвертирането от Австралийски долар(AUD) към Български левове(BGN) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с AUD и BGN

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност