Конвертиране на BGN към USD=

Конвертиране на USD към BGN
BGN USD
1 = 0.5640
10 = 6
100 = 56
1' 000 = 564
10' 000 = 5' 640
100' 000 = 56' 396
1' 000' 000 = 563' 955
10' 000' 000 = 5' 639' 554
Конвертирането от Български левове(BGN) към Щатски долар(USD) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и USD

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност