Конвертиране на BGN към USD=

Конвертиране на USD към BGN
BGN USD
1 = 0.5897
10 = 6
100 = 59
1' 000 = 590
10' 000 = 5' 897
100' 000 = 58' 972
1' 000' 000 = 589' 723
10' 000' 000 = 5' 897' 235
Конвертирането от Български левове(BGN) към Щатски долар(USD) се извършва на база на фиксинга на БНБ за деня.
Valuti.mobi поддържа 36 валутни курса с BGN и USD

НОВО: Свалете си мобилно приложение за конвертиране на валути.
Мобилното приложение може да се използва и офлайн - без налична интернет свързаност